• Üniversite Adı OKAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 07.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 23.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Çocuk Gelişimi / Beslenme ve Diyetetik Bölümlerin birinden Yüksek Lisans mezunu olmak.

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar :
- ALES' ten en az 70 puan almış olmak,
- KPDS ve ÜDS'den en az 65 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Özel Şartlar :
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

Başvuru Şekli :

— Adayların, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta/e-posta (hr@okan.edu.tr) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:

- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Okan Üniversitesi websayfasından temin edilecektir. http://www.okan.edu.tr/UserFiles/say...u-18012011.pdf), Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge, ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı, Fotoğraf (1 adet), Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri Fotokopisi ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Tuzla Kampusu, Pk. 34959
Akfırat-Tuzla / İSTANBUL
Tel : 0 (216) 677 16 30 Dahili : 1189
Faks : 0 (216) 677 16 47

FAKÜLTE Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ÖZELLİKLERKADRO UNVANI Araştırma Görevlisi

KADRO SAYISI 1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Çocuk Gelişimi / Beslenme ve Diyetetik Bölümlerin birinden Yüksek Lisans mezunu olmak.