• Üniversite Adı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 21
 • Duyuru Başlama Tarihi 07.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 22.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 31.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim - Tercümanlık ya da İngiliz Dilbilimi mezunu olmak,

Farklı koşullarda Toplam 21 İngilizce Okutman alınacaktır.

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı resmi gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde okutman alınacaktır.A. GENEL ŞARTLARa) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70,

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması

d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olması şartları aranır.


B. ÖZEL ŞARTLAR21 (Yirmibir) Okutman İçin:


1.İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim - Tercümanlık ya da İngiliz Dilbilimi mezunu olmak,

2.ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3. En az 1 yıl İngilizce öğretiminde tecrübe sahibi olmak (belgelendirmek koşulu ile)C. MUAFİYET1) Doktorasını tamamlamış olanlar,2) 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlülüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,3) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınavdan (ALES)’ten muaftır.D. MÜRACATTA İSTENEN BELGELERBaşvurdukları fakülte/bölüm adı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

Başvuru Formu (İKU YDM web sayfasında bulunan başvuru formu)
Merkezi sınav (ALES) belgesi (ÖSYM web sayfasından alınan belge)
Yabancı dil sınav (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri) sonuç belgesi fotokopisi
2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Lisans transkripti (Resmi)
Diploma fotokopisi
Varsa yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi
Varsa Yüksek Lisans veya Doktora Belgesi
Varsa Bilimsel Yayın Dosyası
İş Tecrübesi Belgesi

E. BAŞVURU YERİİstanbul Kültür Üniversitesi Şirinevler Kampüsü

E-5 Karayolu Üzeri No:22 34191 Bahçelievler- İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0212 4984152

Faks: 0212 451 26 77

E-Posta: s.yalcinkaya@iku.edu.tr

www.iku.edu.trF. SONUÇLARIN İLANIÖn değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar İstanbul Kültür Üniversitesi web sitesinde ilan edilecektir. Üniversite web sitesinden yapılan duyuru, tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.NOT:1.Gerekli şartları taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.Başvuru için gerekli tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya postayla yapılabilir. E-posta yolu ile başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için son tarih, 22 Ağustos 2012 saat 17:00'dir. Posta ile yapılan başvuruların başvuru süresi içinde ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan müracaatlar ile başvuru süresi dolduktan sonra yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

3.Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.