• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İşletme Fakültesi
 • Bölüm Adı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 07.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 22.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Lisans eğitimini Endüstriyel Ürünler Tasarımı veya Grafik Tasarımı bölümünde, yüksek lisansını üniversitelerin Halkla İlişkiler bölümlerinde yapmış olmak. Halkla İlişkiler alanında herhangi bir üniversitede doktora programına kayıtlı olmak. Alanda en az 3 (üç) yıllık deneyime sahip olmak.

Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü için, 2547 sayılı kanunun 32.maddesi ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Atılım Üniversitesi
İşletme Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Başvuru Koşulları

a)İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü için (1 adet öğretim görevlisi); Lisans eğitimini Endüstriyel Ürünler Tasarımı veya Grafik Tasarımı bölümünde, yüksek lisansını üniversitelerin Halkla İlişkiler bölümlerinde yapmış olmak. Halkla İlişkiler alanında herhangi bir üniversitede doktora programına kayıtlı olmak. Alanda en az 3 (üç) yıllık deneyime sahip olmak.

b) ALES’den mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak, (Doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftırlar ancak değerlendirmelerde bu adayların ALES puanları 70 olarak kabul edilir.)

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

Başvuruda İstenen Belgeler:

Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe
Özgeçmiş
ALES belgesi fotokopisi
Yabancı dil sınav belgesi fotokopisi
Diploma Fotokopileri ile Onaylı lisans Transkript - Hizmet belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı'na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir). Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adres: Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

06836 İncek

Ankara Tel: 0 312 586 86 00