• Üniversite Adı PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 06.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 20.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 29.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 31.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Basım ve Yayın Teknolojileri Programı için, Üniversitelerin “matematik-bilgisayar” bölümünde lisans derecesine sahip olmak, Bilgi Teknolojileri bölümünde Yüksek Lisans derecesine sahip olmak

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Meslek Yüksekokulumuzun,

Basım ve Yayın Teknolojileri - Kadro Sayısı: 1

programlarında görevlendirmek üzere 2547 sayılı kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı resmi gazetede ilan edilen "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Basım ve Yayın Teknolojileri - Kadro Sayısı: 1

* Üniversitelerin “matematik-bilgisayar” bölümünde lisans derecesine sahip olmak,

*Bilgi Teknolojileri bölümünde Yüksek Lisans derecesine sahip olmak,

* İnternete dayalı uzaktan öğretim teknolojileri alanında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

* Bilgi Teknolojileri alanında en az 5 yıl öğretim görevlisi olarak çalışmış olmak.Tüm kadrolar için;

* ALES 'den 100 üzerinden (Lisans öğretiminden mezun olduğu puan türünde) en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlar ile 31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanlarda, ALES şartı aranmaz.)

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

* Başvurular Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğü’ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. (Elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.) Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

1- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi

2- YÖK Formatlı Özgeçmiş

3- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti

4- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

5-ALES belgesi (31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge)

6- Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları var ise Doktora Diploması

7- Lisans Transkripti

8- İş Tecrübesi ve/veya Hizmet Belgesi (Bir başka kurumdan atanmış olanlar veya meslek alanlarında tecrübe sahibi olanlar)

9- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

10- Bilimsel çalışma ve yayınlar
Not : Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Yüksekokulumuz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.