• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 06.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 22.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.Ağu.12
 • Kadro Derecesi 5

Uluslararası İlişkiler alanında lisans ve Avrupa birliği alanında yüksek lisans sahibi olmak. KPDS İngilizce dil puanı en az 80 (veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak) ALES eşit ağırlık puanı en az 70 olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 33/e

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.