• Üniversite Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı ELEKTRONİK MALZEMELER
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 20.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 24.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 31.01.2011
 • Kadro Derecesi 7

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Kimya Bölümü Lisans mezunu olmak.

T.C.
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Enstitümüz Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Elektronik Malzemeler Anabilim Dalı’na 2547 Sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlileri alınacaktır.
BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan, (Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılanlar merkezi sınavdan (ALES) muaftır), Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
ÖZEL ŞARTLAR- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Kimya Bölümü Lisans mezunu olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurularda adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.
Adaylar başvurularını başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri (açık adres, e-posta ve telefon numaralı) ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü (R Blok 204 no’lu oda)ya şahsen veya posta ile ( Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çayırova Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü ) yapabileceklerdir.


Dilekçeleri ekine;


- Özgeçmiş,


- Nüfus cüzdan fotokopisi (ONAYLI),


- Fotoğraf (1 adet) (son altı ay içerisinde çekilmiş),


- Merkezi Sınavı belgesi (ALES),


- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış olduklarını puanı gösteren belge,


- Lisans not ortalaması gösterir belge (Tran) Resmi-ONAYLI,


- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diplomaları (ONAYLI) ile birlikte var ise ilgili alandaki bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.

Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


* Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Enstitümüz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.