• Üniversite Adı TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 02.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 16.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 29.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 31.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne, Görsel İletişim Tasarımı Resim-İş Eğitimi Grafik Alanında Lisans Derecesine Sahip olmak.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'ne 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- 35 Yaşından gün almamış olmak.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya muadili bir sınavdan 100 puan üzerinden en az 50 puan almış olmak.

5- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.BAŞVURU İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
Başvuru yapacak adayların alanlarında lisansüstü bir dereceye sahip ya da lisansüstü bir programa kayıtlı olmaları gerekir.


BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER


Adayların, Üniversitemiz Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup; posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili Dekanlığa ulaşmış olması gerekmektedir.

1-KPDS veya ÜDS ile ALES belgelerinin fotokopisi veya internet çıktısı

2-Özgeçmiş

3-Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti

4-2adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

5-Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

6-Sanat ve tasarım çalışmalarını içeren bir portfolyo ve varsa yayınlar

7- Lisans Programına ait Transkript