• Üniversite Adı MEVLANA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Tıp Fakültesi
 • Bölüm Adı Dahili Tıp Bilimleri
 • Anabilim Dalı Kardiyoloji
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 02.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 16.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 24.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Tıp Fakültesi Mezunu ve Kardiyoloji alanında uzman olmak.

T.C. MEVLANA ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz Tıp Fakültesinde istihdam etmek üzere 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı resmi gazetede yayımlanan "öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile 19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı resmi gazetede yayımlanan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanlarının kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen kadrolara öğretim görevlisi alınacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR

a) 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ den (Mezun olunan alanda) en az 70 (Yetmiş), ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak


B) ÖZEL ŞARTLAR

Tıp Fakültesi Mezunu ve Kardiyoloji alanında uzman olmak.


c) MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER* Başvurdukları fakülteölüm adı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

* Özgeçmiş (YÖK Formatında)

* Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

* Yabancı dil sınav (KPDSÜDS ve Eşdeğeri) belgesi fotokopisi

* Lisans mezuniyet belgesinin aslı yada noter onaylı sureti, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

* Onaylı Yüksek Lisans diploma fotokopisi

* Lisans transkripti (Resmi)

* Yüksek Lisans transkripti (Resmi)

* Nüfus cüzdan fotokopisi

* 2 Adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

* Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)D) BAŞVURU SÜRESİ

Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür . Başvuru için tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

Not: Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.Öğretim Görevliliği Sınav Takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 02.08.2012

Son Başvuru Tarihi : 16.08.2012

Ön Değerlendirme : 22.08.2012

Giriş Sınavı : 24.08.2012

Sonuçların İlanı : 27.08.2012

E) BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİMMevlana Üniversitesi

Yeni İstanbul Caddesi No: 235

42003 Selçuklu KONYA

Telefon: 0 (332) 442 42 43

Faks: 0 (332) 241 11 11
E-posta: tip@mevlana.edu.tr