• Üniversite Adı BARTIN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İKTİSAT
 • Anabilim Dalı İKTİSAT TEORİSİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 11.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 17.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.01.2011
 • Kadro Derecesi 7T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

A-GENEL ŞARTLAR :
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) alanında en az 70 puan almış olmak.
3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS)’den, en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4- Yurt dışında lisans öğrenimini tamamlamış olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından almış olması gerekmektedir.

B-ÖZEL ŞARTLAR :
1- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında Lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4 lük ve 5 lik not sisteminin 100 lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

C-MUAFİYET :
Doktorasını tamamlamış olanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.(merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir)

Ç-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ :
Adaylar başvurularını doğrudan, ilgili Fakülte/Yüksekokula yapacaklardır. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşarak ilgili birimin kaydına girmesi gerekir. Yanlış adrese yapılan başvurulardan kaynaklanan gecikmeden Üniversitemiz sorumlu değildir.

D-BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER :
-Başvuru formu ve dilekçesi,( http://personel.bartin.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
-Özgeçmiş
-ALES Belgesi, (Aslı veya onaylı sureti)
-Lisans Belgesi, (Aslı veya onaylı sureti)
-Lisans Transkript, (Aslı veya onaylı sureti)
-Varsa Yüksek Lisans belgesi (Aslı veya onaylı sureti)
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
-2 Adet Fotoğraf,
-Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi, (Aslı veya onaylı sureti)
-Yabancı Dil belgesi (KPDS,ÜDS, veya muadili). (Aslı veya onaylı sureti)
-Daha önce kamuda hizmeti olanlar için hizmet belgesi (Aslı veya onaylı sureti)
-Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.


*Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM TEL.: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı 0378 223 5375-5236