• Üniversite Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI
 • Anabilim Dalı HİNDOLOJİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 15.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 03.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.Eyl.12
 • Kadro Derecesi 6

Hindoloji Anabilim Dalında yükseklisans yapıyor olmak.

T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Not:İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) ALES’den en az 70 , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
c) Atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR
a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak.
b) Yükseklisans eğitimi yapmak üzere atanacakların Üniversitelerin ilgili Enstitülerinde yükseklisans öğrencisi olarak kayıtlı olması gerekmektedir.
c) Doktora eğitimi yapmak üzere atanacakların Üniversitelerin ilgili Enstitülerinde doktora öğrencisi olarak kayıtlı olması gerekmektedir.

MUAFİYET
a) Doktorasını tamamlamış olanlar,
b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Ögr.Gör., Okutman, Arş.Gör. unvanlarında çalışmakta olanlar,
c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

Başvuruda istenen belgeler ;
- Başvuru Dilekçesi ,
- Özgeçmiş,
- Mezuniyet Belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belge).
- Lisans Transkript Belgesi,
- ALES Belgesi,
- Yabancı Dil Belgesi,
- İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora öğrencilik belgesi örneği,

BAŞVURU YERİ: Fakülte Dekanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)