• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI E
 • Anabilim Dalı BİYOLOJİ EĞİTİMİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 10.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 14.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.01.2011
 • Kadro Derecesi 6

Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar (Biyoloji Eğitimi) Ana Bilim Dalı’nda Doktorasını yapmış olmak ve KPDS veya ÜDS den (Almanca ) en az 75 veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak .

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
ATAMA MADDESİ:31
Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.