• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sivil Havacılık Yüksekokulu
 • Bölüm Adı Uçak Gövde-Motor Bakımı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Ağu.12
 • Son Başvuru Tarihi 15.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 03.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak. Bir Üniversitede lisansüstü programa kayıtlı olmak. Sivil Havacılık alanında akademik kariyer yapmak arzusunda olmak

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca, Üniversitemizin Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde- Motor Bakımı Bölümüne görevlendirilmek üzere Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Adaylarda Aranan Şartlar:
a) Üniversitelerin Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak. Bir Üniversitede lisansüstü programa kayıtlı olmak. Sivil Havacılık alanında akademik kariyer yapmak arzusunda olmak tercih nedenidir.

b) Merkezi Sınavdan (ALES) en az 70 puan almış olmak (Doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftırlar.)

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

Başvuru İçin İstenen Belgeler:
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli Özgeçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil (KPDS veya ÜDS) sınav sonuç belgesi
5. Diploma Fotokopileri ile onaylı lisasn Transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8.İlan edilen kadroya bağlı olarak varsa yüksek lisans veya doktora mezuniyet/öğrenci belgesi, Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,


Not: Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi yeterli olup sınava çağrılan adaylardan bunların asıllarını ibraz etmeleri istenecektir.

Başvuru Şekli:

Adaylar özgeçmişlerini şahsen veya e-posta (yyesilyurt@atilim.edu.tr) ileterek başvurularını yapabilir.


Başvuru Adresi:

Atılım Üniversitesi
Sivil Havacılık Yüksekokulu

Kızılcaşar Mah. İncek Kampüsü Gölbaşı/İncek/ANKARA

e-mail: yyesilyurt@atilim.edu.tr Tel: 0 312 586 85 97