• Üniversite Adı GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 13.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Ağu.12
 • Kadro Derecesi 6

Alman dili ve edebiyatı, alman dili eğitimi,almanca öğretmenliği veya almanca mütercim ve tercümanlık bölümü mezunu olmak

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Merkezi sınavdan (ALES) en az 70 puan almış olmak. (herhangi bir alanda)
KPDS veya ÜDS'den en az 80 puan almış olmak (eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alanlarda başvurabilir)
En az lisans mezunu olmak.

NOT: İlçelerde görevlendirilecektir.


MUAFİYET :
Doktorasını tamamlamış olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz. (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir)
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ :
Adaylar başvurularını YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE yapacaklardır. (Birim iletişim bilgileri için Üniversitemiz web sayfasına bakınız.)
Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe ve Başvuru Formu (http://www.gop.edu.tr web adresinden temin edilebilir)
ALES Belgesi (Başvuruda internet çıktısı olabilir)*
KPDS,ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil belgesi (KPDS ve ÜDS Belgesinin internet çıktısı olabilir)*
Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Başvuruda belgenin aslı verilmeyecekse Noter veya bir yükseköğretim kurumundan onaylı sureti)
Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak)
Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi
Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya
Özgeçmiş
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Fotoğraf (2 adet)

*İnternet çıktısı olarak gönderilen ALES ve Dil Belgelerinin doğruluğu ÖSYM’nin Resmi internet sitesinden teyit edilecektir.
Not : Mezuniyet Belgeleri, Öğrenci Belgeleri ve Transkriptlerin aslı, noterce onaylanmış suretleri veya bir yükseköğretim kurumundan onaylı, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.