• Üniversite Adı BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik Fakültesi
 • Bölüm Adı Yazılım Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 14.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 17.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde Yüksek Lisans mezunu olmak.

T.C.BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
GENEL ŞARTLAR


Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik” hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Elemanı alınacaktır.

Aranan Nitelikler:
1. ALES'ten mezun olunan bölümün puan türünden en az 70 puan almış olmak.
2. KPDS/ÜDS'den en az 50 almış olmak veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
3. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde Yüksek Lisans mezunu olmak.

İstenen Belgeler:
1. ALES sonuç belgesi
2. KPDS/ÜDS sonuç belgesi
3. Transkript
4. Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
5. Başvuru dilekçesi (Başvurdukları birim adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)
6. Özgeçmiş

Başvuru İçin:
Başvuruların şahsen veya posta yoluyla Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'na yapılması gerekmektedir.