• Üniversite Adı GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 14.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 17.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı için Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak .

T.C.
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Üniversitemiz Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına Okutman (İngilizce) alınacaktır.


A- BAŞVURU KOŞULLARI

A.1a- Başvuru Alanları ve Özel KoşullarıBölüm/Alan Kadro Özel Koşulları

İngilizce Okutmanı 1 - Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak .

- ALES’ten 70 ve üzeri puan almış olmak.

- KPDS/ÜDS 80 ve üzeri puan almış olmak.

- En az 5 yıllık öğretmenlik tecrübesine sahip olmak.

- Üniversitelerde Grammar, Reading, Listening ve Speaking dersleri vermiş olmak.

- Modüler sistemde tecrübe sahibi olmak.

- ELT konusunda yüksek lisans yapmış olmak


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.1b- Genel Koşullar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) ilgili puan türünde en az 70 puan almak, (ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Buna göre adayların başvuru tarihi itibariyle geçerli bir ALES puanına sahip olmaları gerekir.)
KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almak
Lisans veya lisansüstü öğrenimi esnasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
Özel koşulları taşımak
Adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.A.2- Başvuruda İstenen Belgeler

Başvuru Dilekçesi (İnternet sitemizden doldurup çıktı aldıktan sonra imzalı olarak gönderiniz.)
Akademik Personel Başvuru Formu ve Özgeçmiş (İnternet sitemizden eksiksiz doldurup belirtilen e-posta adresine posta ile ve ayrıca çıktı alarak gönderiniz.)
Lisans diploması ve denklik belgesi fotokopisi (Asıllarının veya Noter Onaylı suretlerinin gösterilmesi zorunludur.)
İlgili alanda lisans transkript belgesi (Asıl)
ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
Özel koşullarda istenen yüksek lisans diploma örneği ve denklik belgesi
11. varsa doktora öğrenci ve transkript belgesi
varsa bilimsel çalışma ve yayınlarA.3- Başvuru Adresi ve Süresi:

Başvurular internet sitesindeki başvuru formu, başvuru dilekçesi ve istenen belgelerle yapılır. Gerekli evrakın 14 Ağustos 2012 günü saat 17.30’a kadar Üniversitemizin Hürriyet Bulvarı N.16/1 Çankaya KONAK/İZMİR adresindeki Çankaya Yerleşkesi’nde olacak şekilde şahsen veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir.B- BAŞVURULARIN ÖN DEĞERLENDİRMESİ (m.10)

Yönetmelik m.10 uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.gediz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.C- GİRİŞ SINAVININ YAPILMASI (m.11)

Başvuru ön değerlendirmesine göre belirlenen adaylar, yukarıda belirtilen tarihte saat 10.00’da Üniversitemizin Hürriyet Bulvarı N.16/1 Çankaya KONAK İZMİR adresinde yapılacak yazılı giriş sınavına alınacaktır.D- BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI (m.12)

Sınav jürisinin adaylar arasından m.12 uyarınca yapacağı değerlendirme sonucuna göre belirlediği atanmaya hak kazanan başarılı adaylar, yukarıda belirtilen tarihte www.gediz.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır.

Uyarı: Atamalar yürürlükteki yükseköğretim mevzuatına göre yapılacaktır. Koşulları taşımadığı anlaşılanların atamaları her durumda iptal edilecektir.

Prof. Dr. Seyfullah ÇEVİK

Rektör