Duyuru Detay 39943Üniversite Adı GEDİZ ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi 23 Temmuz 2012
Fakülte Adı Son Başvuru Tarihi 06 Ağustos 2012
Bölüm Adı Ön Değerlendirme Tarihi 08 Ağustos 2012
Anabilim Dalı Giriş Sınav Tarihi 10 Ağustos 2012
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi 13 Ağustos 2012
Kadro Sayısı 1 Kadro Derecesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için araştırma görevlisi ilanı.

T.C
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU SINAV VE ATAMA TAKVİMİ
Duyuru Tarihi : 23 Temmuz 2012 Giriş Sınavı Tarihi : 10 Ağustos 2012
Son Başvuru Tarihi : 06 Ağustos 2012 Sonuç Açıklama Tarihi : 13 Ağustos 2012
Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 08 Ağustos 2012

A- BAŞVURU

Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı
Kadro Adedi : 1
Özel Koşullar
1- Lisans: Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak
2- ALES : En az 80 puan almış olmak
3- ÜDS veya KPDS : 70 ve üzeri puan almış olmak.

Genel Koşullar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Lisans veya lisansüstü öğrenimi esnasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
3. ALES’ten en az 70 puan almak.
4. KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
5. Özel koşullarda belirtilen hususları belgelendirmek şarttır.
6. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.
Başvuruda İstenen Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi
2. Lisans diploması ve denklik belgesi fotokopisi (Asıl /Noter Onaylı suretin gösterilmesi zorunludur.)
3. Lisans transkript belgesi (Asıl)
4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı veya Hizmet Belgesi
5. Özel koşullarda belirtilen diğer hususlara ilişkin belgeler
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7. 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
8. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

Başvuru Adresi ve Süresi:
Gerekli evrakın, en geç son başvuru tarihinde saat 17.30’a kadar Üniversitemizin Gazi Mustafa Kemal Mh. Kaynaklar Cad. No.115 Seyrekköy-Menemen/İZMİR adresinde olacak şekilde bizzat veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. (Posta gecikme mazeretleri kabul edilmez.)

B- ÖN DEĞERLENDİRME (m.10)
Yönetmelik m.10 uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.gediz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

C- GİRİŞ SINAVI (m.11)
Başvuru ön değerlendirmesine göre belirlenen adaylar, yukarıda belirtilen tarihte saat 10.30’da Üniversitemizin Gazi Mustafa Kemal Mh. Kaynaklar Caddesi Seyrekköy-Menemen/İZMİR adresinde yapılacak yazılı giriş sınavına alınacaktır.

Uyarı: Atamalar yürürlükteki yükseköğretim mevzuatına göre yapılacaktır. Koşulları taşımadığı anlaşılanların atamaları her durumda iptal edilecektir.

Prof. Dr. Seyfullah ÇEVİK
Rektör