Duyuru Detay 40367Üniversite Adı ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi 31 Temmuz 2012
Fakülte Adı EDEBİYAT FAKÜLTESİ Son Başvuru Tarihi 14 Ağustos 2012
Bölüm Adı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ön Değerlendirme Tarihi 24 Ağustos 2012
Anabilim Dalı ESKİ TÜRK EDEBİYATI Giriş Sınav Tarihi 27 Ağustos 2012
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi 03 Eylül 2012
Kadro Sayısı 1 Kadro Derecesi 7
İLGİLİ FAKÜLTELERİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI VEYA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.

T.C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (atama yapılacak program için öğrenci alınan alandan) ALES’ten en az 70 puan, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 60 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR
a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

MUAFİYET
a) Doktorasını tamamlamış olanlar,
b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav ALES’ten muaftır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Formu. (Başvuru formuna ulaşmak için Üniversitemizin web sayfasına giriniz.)
2. Özgeçmiş.
3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.
4. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
5. İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).
6. ALES Belgesi.
7. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).
8. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
9. Lisans Transkripti (onaylı).
10.Adaylar sadece bir ilana başvuruda bulunabilecektir.

NOT : İlan edilen kadrolara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecek adaylar başvuracaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru, Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuru formu ve ekleri ile birlikte şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU ADRESİ: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı Tepebaşı/ESKİŞEHİR (0 222 335 05 80-1342)