• Üniversite Adı AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 30 Temmuz 2012
 • Son Başvuru Tarihi 13 Ağustos 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14 Ağustos 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 16 Ağustos 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17 Ağustos 2012
 • Kadro Derecesi

Çocuk Gelişimi Programı için, Lisans eğitimini Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarından birinde yapmış olmak. Alanında en az 2 yıl deneyimli olmak veya yüksek lisans yapmış olmak.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAKTIR.

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden "4857 sayılı İş Kanunun" hükümlerine tabi olarak Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular, şahsen veya posta yolu ile başvuru dilekçesi ekinde gerekli belgelerin teslim edilmesi suretiyle yapılabilir. Başvuru için son tarih 13.08.2012 saat 17:00'dir. Posta ile yapılan başvuruların başvuru süresi içinde ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan müracaatlar ile başvuru süresi dolduktan sonra yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır.

Sonuçların İlanı


Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Avrasya Üniversitesi web sitesinde ilan edilecektir. Üniversite web sitesinden yapılan duyuru, tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Gerekli Şartlar

1. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) ilgili puan türünde en az 70 puan almak.( ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.)
2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
3. Lisans eğitimini Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarından birinde yapmış olmak. Alanında en az 2 yıl deneyimli olmak veya yüksek lisans yapmış olmak.

Gerekli Belgeler

1. Başvuru dilekçesi (Başvurdukları birim adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)

2. ALES sonuç belgesi.

3.YÖK Formatlı Özgeçmiş

4. Transkript ve Diploma örnekleri

5. Alanları ile ilgili en az 2 (iki) yıl tecrübeli olduğunu bildiren belge (Yüksek lisans mezunlarında bu şart aranmaz)

Başvuru ve Sınav Takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 30.07.2012

Son Başvuru Tarihi : 13.08.2012

Ön Değerlendirme Tarihi : 14.08.2012

Giriş Sınavı Tarihi : 16.08.2012

Sonuç Açıklama Tarihi : 17.08.2012İletişim: Avrasya Üniversitesi Genel Sekreterliği - Adnan Kahveci Mah. Rize Caddesi No 226 Pelitli / TRABZON

Tel: +90 462 334 64 44-45-47-50, Fax: 0462 334 64 54 info@avrasya.edu.tr