• Üniversite Adı YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı PEDODONTİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 27 Temmuz 2012
 • Son Başvuru Tarihi 10 Ağustos 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13 Ağustos 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 14 Ağustos 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15 Ağustos 2012
 • Kadro Derecesi

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak. Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak

T.C.YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde görevlendirilmek üzere 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümde görevlendirilmek üzere Öğretim Görevlileri alınacaktır.

GİRİŞ SINAV TARİHİ ve SAATİ : 14.08.2012 - SAAT: 10.00

SINAV YERİ İŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 15.08.2012

NOT: İLANIN BAŞVURU SÜRESİ 15 GÜNDÜR.

AÇIKLAMALAR:

- Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak,

- Lizozim ve laktoferrin içeren yeni formulasyonlarin geliştirilmesi ve mutans streptokokları ile laktobasiller üzerindeki antibakteriyel etkilerinin in vitro koşullarda değerlendirilmesi ve/veya, Prenatal dönemden itibaren farklı konsantrasyonlarda kronik olarak sistemik fluorid verilen sıçanların diş ve beyin dokularının histolojik yöntemlerle incelenmesi ve/veya, Farklı remineralizasyon ajanlarının uygulandığı yapay çürük lezyonlu dişlerinyüzey sertlik değerlerinin karşılaştırılması ve sem görüntülerinin değerlendirilmesi” konularında deneyimli olmakGENEL ŞARTLAR:– Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;

( 1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak şartı aranır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak Dil Puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim - Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yönetmelik madde: 7 ( Değişik :RG- 28/06/2009 -27272)


ÖZEL ŞARTLAR:

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak,

b) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,

BAŞVURU İŞLEMLERİ :1 – Başvuru dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- 1 adet fotoğraf,

4- Özgeçmiş,

5- Lisans mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti,

6- Lisans not ortalamasını gösterir transkript,

7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin aslı veya noter onaylı fotokopileri,

8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi ,BAŞVURU ŞEKLİ:- Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.-Müracaatlar şahsen/posta yoluyla veya www.7tepedis.com (hızlı erişim bölümü) internet adresine yapılacaktır.-Sonuçlar Fakültemizin www.7tepedis.com (ana sayfa haberler bölümü) internet adresinde ilan edilecektir.MUAFİYET :Doktorasını tamamlamış olanlar, 31.07.2008 tarihinine kadar Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınavdan (ALES) muaftır.