• Üniversite Adı ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30 Temmuz 2012
 • Son Başvuru Tarihi 13 Ağustos 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14 Ağustos 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 15 Ağustos 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16 Ağustos 2012
 • Kadro Derecesi 6

Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve Otomotiv Mühendisliği alanında Yüksek lisans yapıyor olmak

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19/09//2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (araştırma görevlisi için; atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alandan, öğretim görevlisi için; lisans öğreniminde mezun olunan alandan) en az 70 puan almış olmak.

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Bir aday, birden fazla alana başvuruda bulunamaz. Bu şekildeki başvuruların tamamı geçersiz sayılır.

6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5'lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:

1- Son Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;

1- www.erzurum.edu.tr adresindeki Başvuru dilekçesinin doldurulması

2- Lisans diploma örneği (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir onaylı belge)

3- ALES belgesi

4- KPDS veya ÜDS belgesi

5- İstenildiği takdirde, yüksek lisans veya doktora belgesi

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

7- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş, 4,5x6 cm ebadında)

8- Özgeçmiş

9- Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi

10- İstenildiği takdirde hizmet süresini bildirir belge (Halen bir kamu kurumunda çalışmış olanlar ile

ayrılmış olanlar getirecektir.)

11- Lisans ve/veya yüksek lisans transkript belgesi

12- İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.

NOT: - İstenen belgelerin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.

BAŞVURU YERİ: Kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla (Not: Posta gecikmelerinde Kurumumuz sorumlu değildir.) yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Çat Yolu üzeri 4. km. 25070 YAKUTİYE/ERZURUM

Tel. : 0 442 266 25 29

Faks : 0 442 266 25 32D- MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; şartı aranmaz.

NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesindeki duyurular tebligat niteliğindedir