• Üniversite Adı MEVLANA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu
 • Bölüm Adı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 10.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Fizyoterapi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu’na 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi atanacaktır.

Başvuru İçin Gereken Şartlar

Fizyoterapi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) ilgili puan türünde en az 70 puan almak (ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Buna göre adayların başvuru tarihi itibariyle geçerli bir ALES puanına sahip olmaları gerekir.)
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan türlü atamada ALES’den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan ve üzeri almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Başvuru dilekçesi (Başvurulan alanın belirtilmesi gerekir.)
Lisans diploması veya denklik belgesi fotokopisi (Asıllarının veya Noter Onaylı suretlerinin gösterilmesi zorunludur.)
Lisans transkript belgesi (Asıl)
ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
KPDS, ÜDS veya eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2 Adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
Varsa yüksek lisans transkript, diploma örneği ve denklik belgesi
Varsa doktora transkript belgesi
Özgeçmiş (YÖK Formatında)


Başvuru Süresi

Başvuru için tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması.

Not: Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.Öğretim Görevliliği Sınav Takvimiİlk Başvuru Tarihi : 27.07.2012

Son Başvuru Tarihi : 10.08.2012

Ön Değerlendirme : 13.08.2012

Giriş Sınavı : 15.08.2012

Sonuçların İlanı : 17.08.2012İletişim

Mevlana Üniversitesi

Yeni İstanbul Caddesi No: 235

42003 Selçuklu KONYA

Telefon : 444 42 43

Faks : 0 (332) 241 11 11

E-posta: shyo@mevlana.edu.trBU İLAN 27 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE YAYIMLANMIŞTIR.SON BAŞVURU TARİHİ 10 AĞUSTOS 2012