• Üniversite Adı FATİH SULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 13.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu olmak, Hat alanında ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip olmak, yarışmalarda derece almış olmak.

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve hükümlerini yerine getirmiş olmak koşulu ile özlük hakları yönünden “4857 sayılı İş Kanunun” hükümlerine tabi uzman alınacaktır.
Özel Şartları

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Uzman Kadrosu: Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu olmak,Hat alanında ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip olmak, yarışmalarda derece almış olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler

1) Başvuru Dilekçesi

2) Özgeçmiş

3) 2 adet Fotoğraf

4) Diploma Fotokopisi (Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

5) Lisans Transkripti

6) Ales sonuç belgesi

7) KPDS veya eşdeğerli yabancı dil belgesi

8) Nüfus cüzdan fotokopisi

9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Başvurular Personel Daire Başkanlığının aşağıda belirtilen adresine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru yeri ve iletişim:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Dairesi Başkanlığı

Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL
Telefon: 0212 521 81 00