• Üniversite Adı FATİH SULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı Yabancı Diller
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 19
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 10.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 11.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

İngilizce Hazırlık Programı için, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi mezunu olmak

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak koşulu ile özlük hakları yönünden "4857 sayılı İş Kanunun" hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen sayıda okutman alınacaktır.İngilizce Hazırlık Programı Okutman Kadrosu

9 (dokuz) Okutman için; İngilizce Öğretmenliği, İngiliz dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi mezunu olmak, KPDS veya ÜDS’den en az 85 puan yada Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

10 (on) Okutman için; İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi mezunu olmak, KPDS veya ÜDS’den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, Yükseköğretim kurumlarında (belgelendirmek şartıyla) en az iki yıl çalışmış olmak.Başvuruda İstenen Belgeler

1) Başvuru Dilekçesi

2) Özgeçmiş

3) 2 adet Fotoğraf

4) Diploma Fotokopisi (Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

5) Lisans Transkripti

6) Ales sonuç belgesi

7) KPDS veya eşdeğerli yabancı dil belgesi

8) Nüfus cüzdan fotokopisi

9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Başvurular Personel Daire Başkanlığının aşağıda belirtilen adresine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.Başvuru yeri ve iletişim: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL Telefon: 0212 521 81 00