• Üniversite Adı FATİH SULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MİMARLIK
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 13.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Ağu.12
 • Kadro Derecesi


T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve hükümlerini yerine getirmiş olmak koşulu ile özlük hakları yönünden “4857 sayılı İş Kanunun” hükümlerine tabi araştırma görevlisi alınacaktır.ÖZEL ŞARTLAR

Mimarlık Bölümü

Araştırma Görevlisi Kadrosu:

1) Mimarlık Tarihi ve Kuramı alanında yüksek lisans yapmış olmak, ÜDS veya KPDS’den en az 90 puan almış olmak.

2) Mimarlık mezunu olup alanında yüksek lisans/doktora yapıyor olmak, ÜDS veya KPDS’den en az 70 puan almış olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler

1) Başvuru Dilekçesi

2) Özgeçmiş

3) 2 adet Fotoğraf

4) Diploma Fotokopisi (Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

5) Lisans Transkripti

6) Ales sonuç belgesi

7) KPDS veya eşdeğerli yabancı dil belgesi

8) Nüfus cüzdan fotokopisi

9) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Başvurular Personel Daire Başkanlığının aşağıda belirtilen adresine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru yeri ve iletişim:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Dairesi Başkanlığı

Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL
Telefon: 0212 521 81 00