• Üniversite Adı İZMİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Adı Psikoloji
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 23.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 08.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Deneysel Psikoloji alanında yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

T.C.
İZMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşullara sahip olmak kaydıyla aylık özlük hakları yönünden "4857 sayılı İş Kanunu" hükümlerine tabi olarak öğretim görevlisi alınacaktır. Ön değerlendirme ve sınav sonuçları Üniversitemiz WEB sitesinde (www.izmir.edu.tr ) yayımlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


BAŞVURULAR :

Personel Müdürlüğüne yapılacaktır.

AÇIKLAMA

Deneysel Psikoloji alanında yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.


GENEL ŞARTLAR

Kadroya naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 almış olmak.
ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS İngilizce yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan (İngilizce) bu puan muadili bir puan almış olmak.
657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.ÖZEL ŞARTLAR

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmamak.MUAFİYET

1- A) Doktorasını tamamlamış olanlar,

B) Yukarıdaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Ögr.Gör., Okutman, Arş.Gör. ünvanlarında çalışmakta olanlar,

C) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının, çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunduklarında,

Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES)’den muaftırlar.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1. Dilekçe (Başvurulan birim ve anabilim dalı ile yazışma adresi, telefon numarası mutlaka belirtilecektir.)
2. Özgeçmiş
3. 2 adet vesikalık fotoğraf
4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5. Mezuniyet Belgesi sureti (Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)
6. Lisans Transkript Belgesi sureti (Lisans, Yüksek Lisans ve varsa Doktora)
7. ALES belgesi fotokopisi
8. Hâlen bir kamu kurumunda çalışanlar veya ayrılmış olanlar için hizmet cetveli.
9. Yabancı Dil Belgesi
10. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.


Not:

1-Kazanan adayların atama işlemlerinde belgelerinin asıllarını getirmeleri gerekmektedir.

2-Gönderilen başvuru evrakları iade edilmeyecektir.İLETİŞİM ADRESİ:

İzmir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Müdürlüğü Gürsel Aksel Blv.No:14 Üçkuyular-İZMİR

Tel: 0232 2464949/ 120-121Başvurular şahsen veya posta aracılığı ile yapılmalıdır. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.