• Üniversite Adı İZMİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik Fakültesi
 • Bölüm Adı Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(İng.)
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 23.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 08.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Katıhal Fiziği veya Matematiksel Fizik alanında doktora yapmış olmak veya bu dalların birinde doktora yapıyor olmak, Fizik’in farklı alanlarında doktora yapmış veya yapmakta olanların Katıhal Fiziği veya Matematiksel Fizik alanında yüksek lisans yapmış olmaları,
T.C.
İZMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşullara sahip olmak kaydıyla aylık özlük hakları yönünden "4857 sayılı İş Kanunu" hükümlerine tabi olarak öğretim görevlisi alınacaktır. Ön değerlendirme ve sınav sonuçları Üniversitemiz WEB sitesinde (www.izmir.edu.tr ) yayımlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


BAŞVURULAR :

Personel Müdürlüğüne yapılacaktır.

AÇIKLAMA

Katıhal Fiziği veya Matematiksel Fizik alanında doktora yapmış olmak veya bu dalların birinde doktora yapıyor olmak,
Fizik’in farklı alanlarında doktora yapmış veya yapmakta olanların Katıhal Fiziği veya Matematiksel Fizik alanında yüksek lisans yapmış olmaları,

gerekmektedir.GENEL ŞARTLAR

Kadroya naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 almış olmak.
657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS İngilizce yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan (İngilizce) bu puan muadili bir puan almış olmak.MUAFİYET

1- A) Doktorasını tamamlamış olanlar,

B) Yukarıdaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Ögr.Gör., Okutman, Arş.Gör. ünvanlarında çalışmakta olanlar,

C) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının, çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunduklarında,

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’den muaftırlar.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1. Dilekçe (Başvurulan birim ve anabilim dalı ile yazışma adresi, telefon numarası mutlaka belirtilecektir.)
2. Özgeçmiş
3. 2 adet vesikalık fotoğraf
4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5. Mezuniyet Belgesi sureti (Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)
6. Lisans Transkript Belgesi sureti (Lisans, Yüksek Lisans ve varsa Doktora)
7. ALES belgesi fotokopisi
8. Hâlen bir kamu kurumunda çalışanlar veya ayrılmış olanlar için hizmet cetveli.
9. Yabancı Dil Belgesi
10. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.


Not:

1-Kazanan adayların atama işlemlerinde belgelerinin asıllarını getirmeleri gerekmektedir.

2-Gönderilen başvuru evrakları iade edilmeyecektir.İLETİŞİM ADRESİ:

İzmir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Müdürlüğü Gürsel Aksel Blv.No:14 Üçkuyular-İZMİR

Tel: 0232 2464949/ 120-121Başvurular şahsen veya posta aracılığı ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.