• Üniversite Adı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 25.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 08.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

İşletme Bölümü mezunu olup aynı alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve belgelemek kaydıyla alanda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu belirtilen Programları için, 2547 sayılı kanunun 32.maddesi ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

AÇIKLAMA

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı için (1 Adet öğretim görevlisi); İşletme Bölümü mezunu olup aynı alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve belgelemek kaydıyla alanda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak.

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim görevlisi atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlardan ALES puanı istenmeyecektir)

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir. Posta yoluyla başvuracaklar için gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İnternet üzerinden başvuracakların www.baskent.edu.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekir.

Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri ile ilgili birim yönetimine yapacaklardır.

Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

1- Özgeçmiş

2- Onaylı nüfus cüzdanı sureti

3- 1 adet fotoğraf

4- ALES belgesi

5- Öğrenim belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)

6-Not Döküm Belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)

7- Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

8- Bilimsel çalışma ve yayınlar.

İletişim Adresi:

Başkent Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Eskişehir Yolu 20. Km. 06810, Bağlıca ANKARA

Tel: 0312 246 67 15

İLGİLİLERE DUYURULUR.