• Üniversite Adı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Eğitim Fakültesi
 • Bölüm Adı Türkçe Eğitimi
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 25.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 08.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Çağdaş Türk Lehçeleri Programlarından birinden lisans mezunu olup, Türk Dili alanında yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkçe Öğretmenliği programı için, 2547 sayılı kanunun 32.maddesi ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

AÇIKLAMA
Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkçe Öğretmenliği Programı için (1 Adet öğretim görevlisi); Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Çağdaş Türk Lehçeleri Programlarından birinden lisans mezunu olup, Türk Dili alanında yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim görevlisinin mezuniyet alanında ALES’den en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlardan ALES puanı istenmeyecektir)

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir. Posta yoluyla başvuracaklar için gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İnternet üzerinden başvuracakların www.baskent.edu.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekir.

Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/programı belirten dilekçeleri ile, ilgili birim yönetimine yapacaklardır.

Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

1- Özgeçmiş

2- Onaylı nüfus cüzdanı sureti

3- 1 adet fotoğraf

4- ALES belgesi

5- KPDS/ÜDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.

6- Öğrenim belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)

7-Not Döküm Belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)

8- Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

9- Bilimsel çalışma ve yayınlar.

İletişim Adresi:

Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Eskişehir Yolu 20. Km. 06810, Bağlıca ANKARA

Tel: 0 (312) 246 6616

Fax: 0 (312) 246 6628

İLGİLİLERE DUYURULUR