• Üniversite Adı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 23.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 06.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 08.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 10.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun Türkçe Okutmanı alınacaktır.

Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görevlendirilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de belirtilen asgari şartlar ve usuller çerçevesinde Türkçe Okutmanı alınacaktır.

Genel Şartlar:

1. Fakültelerin Türkçe Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden lisans mezunu olmak; ayrıca enstitülerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi programlarından yüksek lisans diploması sahibi olmak.
2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ’ndan son üç yıl içinde yüz (100) üzerinden en az yetmiş 70 puan (yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türünün dikkate alınması, alan türü değişen programlardan mezun olanların, öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almaları gerekmektedir) almış olmak (ALES sonuçları yapıldıkları tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir).
3. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den (sınav dili İngilizce'den) yüz (100) üzerinden en az (50) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
4.Öndeğerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenmektedir.

Muafiyet;

Doktorasını tamamlamış olanlar, ilgili yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

Başvuru Şekli ve Gerekli Belgeler;

Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Başvuru adresi, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No:35-37 Bornova – İzmir'dir.


Son başvuru tarihi 06 Ağustos 2012’dir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

1. Başvuru Dilekçesi (başvurulan pozisyon, başvuru tarihi belirtilmelidir).
2. Güncel Özgeçmiş
3. Resmi Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi
4. Resmi Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesi
5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
6. KPDS/ÜDS veya Eşdeğerli Yabancı Dil Sınav Sonucu (ÖSYM Sonuç Açıklama Belge Örneği, Eşdeğerli Yabancı Dil Sınavı Belge Örneği)
7. Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
8. ALES Sınav Sonuç Belgesi (ÖSYM Sonuç Açıklama Belge Örneği)
9.ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgeleri (onaylı bordro ve ilanda belirtilen kadro ünvanında atama yazısı
10.Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olunduğunu belirten belge örneği
11.Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulu’dan onaylanmış denklik belgelerinin birer örneği

Ön Değerlendirme ve Yazılı Giriş Sınavı;

Başvuruları yönetmelikteki şartlara uygun olan Okutman adaylarının ön değerlendirme sonuçları, 08 Ağustos 2012 tarihinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. Ön değerlendirme sonuçlarına göre yazılı giriş sınavına alınacak adayların, 10 Ağustos 2012 Cuma günü Üniversitemiz Alsancak Kampüsü’nde sabah saat: 09:30’da nüfus cüzdanları beraberinde sınav için hazır bulunmaları gerekmektedir. Yazılı giriş sınavı sonuçları 14 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Üniversitemizin web sayfasında duyurulacaktır.