• Üniversite Adı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
 • Anabilim Dalı Çocuk Gelişimi Programı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 23.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 06.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 08.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin Çocuk Gelişimi Eğitimi-Çocuk Sağlığı ve Eğitimi-Özel Eğitim-Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans programlarından birinden mezun olmak veya Çocuk Gelişimi Eğitimi-Çocuk Sağlığı ve Eğitimi-Okul Öncesi Öğretmenliği-Gelişim Psikolojisi-Özel Eğitim Yüksek Lisans’larından birinden mezun olmak.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.


GENEL ŞARTLAR
a) ALES'ten lisans mezuniyet alanında en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlar ALES' ten muaf sayılmaktadır)


ÖZEL ŞARTLAR


BAŞVURU ŞEKLİ ve İSTENEN BELGELER
Başvurular, Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sekreterliği’ne, başvuru formu ve istenilen belgelerle şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Belgesi eksik olan veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Başvuru Formu

(Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir. http://muhasebenew.maltepe.edu.tr/FormlarveDilekceler)
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- ALES belgesinin fotokopisi
- Yabancı dil sınav sonuç belgesinin fotokopisi
- 2 adet vesikalık fotoğraf
- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri

- Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren Onaylı öğrenci belgesi (varsa)
- Yurt dışından alınan diplomalar için; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge (Onaylı)
- Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (Onaylı)
- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (Onaylı)


BAŞVURU ADRESİ
Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sekreterliği
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İstanbul
Tel. : 0216 626 10 50 / 2286