• Üniversite Adı FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 07.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 14.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Moda Tasarımı Programı; Konfeksiyon veya hazır giyim alanında lisans mezunu olmak, ilgili alanda Yüksek Lisans yapıyor/yapmış olmak veya ilgili alanda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Meslek Yüksekokulumuz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun 31.maddesi ile, 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" ve yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümleri uyarınca Tam Zamanlı Sözleşmeli Statüde Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. Yükseköğretim Kurumlarının Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun ya da ilgili alanda Lisansüstü programından mezun olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3.Lisans öğreniminden mezun olunan alanda (ALES)’ten en az 70 puan almış olmak. Alan türü değişen programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına atanabilmeleri için Lisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almış olmak

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir.

5.Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra alanlarında 2 yıl çalışmış olmak

(Yüksek lisans derecesi olanlarda bu şart aranmaz.)BAŞVURUYA EKLENECEK EVRAKLAR:

1. Başvuru dilekçesi

2.Lisans ve Yüksek lisans belgesinin fotokopisi

3.Lisans Transkript belgesinin fotokopisi

4.ALES Belgesi

5.ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı

6.Nüfus Cüzdanının örneği

7.Bir adet fotoğraf

8.Ayrıntılı özgeçmiş.

9.İş Tecrübe Belgesi.

10. Erkek Adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil belgesi

Not :

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
Adaylardan, sınavı kazandıkları takdirde evrakların asılları istenecektir.
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Yüksekokulumuz web sayfasında yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.BAŞVURU ŞEKLİ :

Adayların, 07 Ağustos 2012 tarihine kadar Yüksekokulumuz Müdürlüğüne şahsen ve posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar işleme alınmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ :Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne

Kocanaip Mah. Kaplıca Cd. No: 3 Osmangazi-BURSATel : 0 224 220 54 54 0 224 223 27 84 0 224 223 22 94


…./…../2012FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNEMeslek Yüksekokulunuz …………………………………………………………………….Programında açılacak olan Öğretim Görevlisi kadrosuna başvurmak istiyorum.Başvuru evraklarım ekte sunulmuş olup, gereğini izinlerinize arz ederim.

Adı ve Soyadı

İmzaİletişim Adresi :

GSM :

EKİ :

1. Başvuru dilekçesi

2.Lisans ve Yüksek lisans belgesinin fotokopisi

3.Lisans Transkript belgesinin fotokopisi

4.ALES Belgesi

5.ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı

6.Nüfus Cüzdanının örneği

7..Bir adet fotoğraf

8..Ayrıntılı özgeçmiş.

9.İş Tecrübe Belgesi.

10. Erkek Adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil belgesi