• Üniversite Adı DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı HUKUK FAK.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 09.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 14.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 33 .Maddesinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alınacaktır.


Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 Adet
Özel Koşullar: Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 Adet
Özel Koşullar: Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1- ALES Sınavından en az 70 almış olmak. (İlgili alandaki puan türünden)

2- KPDS/ÜDS den en az 50 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3- Adayların 35 yaşından gün almamış olmak


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1-Başvuru Dilekçesi, (Dilekçede hangi kadroya başvurulduğu açıkça belirtilmelidir.)

2-Türkçe özgeçmiş,

3-Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Doktora diploma ve not belgeleri fotokopileri)

4-ALES belgesinin fotokopisi

5-KPDS/ÜDS belgesinin fotokopisi

6-Nüfus cüzdan fotokopisi

7- 2 adet vesikalık fotoğraf- Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile İlgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.