• Üniversite Adı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı İngilizce Hazırlık
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 12
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 07.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 08.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 10.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 13.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

İngilizce Öğretmenliği programı veya Öğretmenlik sertifikası almış olmak koşuluyla İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya İngilizce Mütercim Tercümanlık Lisans Programları mezunu olmak veya bu programlardan birinde Yüksek Lisans yapmış olmak.


BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İngilizce Hazırlık Bölümü için, 2547 sayılı kanunun 32.maddesi ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik uyarınca Okutmanlar alınacaktır.

AÇIKLAMA

İngilizce Hazırlık Bölümü için (12 Adet Okutman); İngilizce Öğretmenliği programı veya Öğretmenlik sertifikası almış olmak koşuluyla İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi veya İngilizce Mütercim Tercümanlık Lisans Programları mezunu olmak veya bu programlardan birinde Yüksek Lisans yapmış olmak.

OKUTMANLIK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlardan ALES puanı istenmeyecektir)

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.
-En az 3 (üç) yıl İngilizce öğretmenlik veya İngilizce okutmanlık tecrübesine sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir. Posta yoluyla başvuracaklar için gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İnternet üzerinden başvuracakların www.baskent.edu.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekir.

Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri ile ilgili birim yönetimine yapacaklardır.

Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

1- Özgeçmiş

2- Onaylı nüfus cüzdanı sureti

3- 1 adet fotoğraf

4- ALES belgesi

5- KPDS/ÜDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.

6- Öğrenim belgeleri (Lisans veya Yüksek Lisans)

7- Lisans Not Döküm Belgesi (TranYasakKelime)

8- Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

9- Varsa İngilizce öğretimi (ELT/TEFL) alanında bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya.
10- İki adet referans mektubu
11-En az üç yıl İngilizce öğretmenlik veya İngilizce okutmanlık tecrübesini gösteren hizmet belgesi.

İletişim Adresi:

Başkent Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Bölümü, Eskişehir Yolu 20. Km. D Blok 2. Kat 06810, Bağlıca ANKARA
eng@askent.edu.tr

Tel: 0312 246 67 23/ 0312 246 67 24/ 0312 246 67 25/ 0312 246 13 42

Fax: 0312 246 67 27

İLGİLİLERE DUYURULUR