• Üniversite Adı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
 • Bölüm Adı Moda ve Tekstil Tasarımı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 07.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 08.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 10.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 13.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Tekstil Mühendisliği lisans mezunu olmak. En az üç yıl bir yükseköğretim kurumunun Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmış olmak ve en az bir yıl Tekstil / Hazır Giyim sektöründe iş deneyimine sahip olmak.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü için, 2547 sayılı kanunun 32.maddesi ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

AÇIKLAMA

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü için (1 adet öğretim görevlisi); Tekstil Mühendisliği lisans mezunu olmak; en az üç yıl bir yükseköğretim kurumunun Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmış olmak ve en az bir yıl Tekstil / Hazır Giyim sektöründe iş deneyimine sahip olmak.

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim Görevlilerinin mezuniyet alanında ALES’den en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlardan ALES puanı istenmeyecektir)

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.
ÖZEL ŞARTLAR
Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir. Posta yoluyla başvuracaklar için gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İnternet üzerinden başvuracakların www.baskent.edu.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekir.

Adaylar başvurularını, başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri ile ilgili birim yönetimine yapacaklardır.

Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

1- Özgeçmiş

2- Onaylı nüfus cüzdanı sureti

3- 1 adet fotoğraf

4- ALES belgesi

5- KPDS/ÜDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.

6- Öğrenim belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans)

7- Not Döküm Belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans)

8- Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

9- Bilimsel çalışma ve yayınlar.

İletişim Bilgileri:

Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,
Eskişehir Yolu 20. Km. 06810, Bağlıca ANKARA

Tel: 0312 246 66 35 veya 0312 246 66 36

Fax: 0312 246 66 39

İLGİLİLERE DUYURULUR