• Üniversite Adı NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 12.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 27.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 03.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Fakültelerin Mimarlık Bölümü Mezunu Olmak Ve Alanında Yüksek Yapmış Veya Yapıyor Olmak.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 ve 19 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya öğretim elemanı alınacaktır.

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

Fakültelerin Mimarlık Bölümü mezunu olmak ve alanında Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.

A- GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ) en az 70 puan almış olmak.

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS)’den, en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.B- ÖZEL ŞARTLAR

1- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında Lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak,

4 lük not sisteminin 100 lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

C-MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.(merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir)BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adayların başvurularını Üniversitemizin Pangaltı, Ergenekon Cad. No:45 Şişli/İstanbul adresine şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir.

Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

- Başvuru Dilekçesi,

- Lisans Belgesi,

- Lisans Transkripti,

- ALES Belgesi,

- KPDS veya ÜDS Sonuç Belgesi,

- Hizmet Belgesi,

- Nüfus Cüzdanı Örneği,

- 2 Adet Fotoğraf,

- Özgeçmiş,

- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

- Var ise Yüksek Lisans veya Doktora Belgesi,

- Var ise Bilimsel Çalışmalarını Kapsayan DosyaNOT: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.