• Üniversite Adı BARTIN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19 Temmuz 2012
 • Son Başvuru Tarihi 02 Ağustos 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06 Ağustos 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 08 Ağustos 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10 Ağustos 2012
 • Kadro Derecesi 1

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Lisans mezunu olmak. Öğrenme Yönetimi Sistemleri (moodle), içerik yönetim sistemleri, DAT.NET, SQL, HTML,CSS, WEB 2.0 konularında belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak.

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:
Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve ilandaki özel koşullar doğrultusunda Uzman alınacaktır.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
A- GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada öğretim görevlisi, okutman ve uzman kadrolarına başvuran adayların lisans mezuniyet alanı türünden, araştırma görevlisi kadrosuna başvuran adayların ise başvurduğu alana hangi puan türünden öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
Alan türü değişen programlardan mezun olanların lisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekmektedir.
3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir.

B-ÖZEL ŞARTLAR:
1-Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Lisans mezunu olmak. Öğrenme Yönetimi Sistemleri (moodle), içerik yönetim sistemleri, DAT.NET, SQL, HTML,CSS, WEB 2.0 konularında belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak.
2-İlan edilen kadro derecesine yasal olarak atanabilmek için en az 8 yıl hizmete sahip olmak,
3-Lisans mezuniyet notu ile yabancı dil puanının hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunca belirlenen eş değerlilik tabloları kullanacaktır.

C-MUAFİYET:
1- Doktorasını tamamlamış olanlar,
2- Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör. unvanlarında çalışmakta olanlar,
3- Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav ALES'ten muaftırlar.
4- Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil koşulundan muaftırlar.

D-BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru Formu ve Dilekçe, (Personel Dairesi Başkanlığı web sitesinden temin edilebilir.)
2- Ayrıntılı Özgeçmiş (Yapmış olduğu çalışmalar CD, DVD vb. içerisinde sunulacaktır.)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- ALES Belgesi Fotokopisi,
5- Yabancı Dil Belgesinin Fotokopisi, (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK'çe kabul edilmiş diğer bir dil sınavı)
6- Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Onaylı Sureti)
7- Lisans Transkripti, (Aslı veya Onaylı Sureti)
8- Hizmet Belgesi (İlan edilen kadro derecesine yasal olarak atanabilmek için en az 8 yıl hizmete sahip olduğunu gösterir belge)
9- İş Deneyim Belgesi ( En az 2 (iki) yıl ilgili alanda deneyimli olduğunu gösterir belge)
10-1 (bir) Adet Vesikalık Fotoğraf


E-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
-İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adayların ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.bartin.edu.tr web sitesinde ilan edilecektir. Üniversitemiz web sayfasında yapılan duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca ilgililere bir tebliğ yapılmayacaktır.

F-DİĞER HUSUSLAR:
-Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuracaklardır. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
-Onaylı sureti istenilen belgelerin noter veya herhangi bir kamu kurumundan "Aslı Gibidir" yaptırılması gerekmektedir.
-Başvuruda istenilen belgelerin herhangi birisinin eksik olması halinde adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

ADRES : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı

İLETİŞİM TEL : 0 (378) 223 50 17