• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Adı Psikoloji
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19 Temmuz 2012
 • Son Başvuru Tarihi 02 Ağustos 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03 Ağustos 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 06 Ağustos 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07 Ağustos 2012
 • Kadro Derecesi

Psikoloji Bölümü lisans, Klinik, Gelişim, Sosyal ya da Endüstri/Örgüt Psikolojisi yüksek lisans derecesine ve alanında en az 10 yıl deneyime sahip olmak.

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Atılım Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Başvuru Koşulları

a) Psikoloji Bölümü lisans, Klinik, Gelişim, Sosyal ya da Endüstri/Örgüt Psikolojisi yüksek lisans derecesine ve alanında en az 10 yıl deneyime sahip olmak.

b) ALES’den mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak, (Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar, merkezi sınavdan muaftırlar ancak değerlendirmelerde bu adayların ALES puanları 70 olarak kabul edilir.)

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
Başvuruda İstenen Belgeler:

—Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

—Özgeçmiş

ALES belgesi fotokopisi

—Yabancı dil sınav belgesi fotokopisi

—Diploma Fotokopileri ile Onaylı lisans Transkript - Hizmet belgesi

—Nüfus cüzdanı fotokopisi

—1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

—Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölüm Başkanlığı'na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir). Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.