• Üniversite Adı İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Bölüm Adı Görsel Sanatlar
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 18 Temmuz 2012
 • Son Başvuru Tarihi 03 Ağustos 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10 Ağustos 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 23 Ağustos 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29 Ağustos 2012
 • Kadro Derecesi

Resim, Grafik, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ile Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümleri’nden birinden mezun olmak, alanında bir yüksek lisans yapmış olmak veya alanında doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı olmak

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak koşulu ile özlük hakları yönünden "4857 sayılı İş Kanunun" hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen sayıda Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuru Şartları

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ALES’den, ilgili bölümün puan türünden en az 70 puan almış olmak,

2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak,

3) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Bölüm ve Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe

Nüfus cüzdanı fotokopisi

2 fotoğraf

Özgeçmiş

Öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)

Resmi transkript,

Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen eşdeğer bir Sınav Belgesi)

ALES belgesi fotokopisiBaşvurular:

Istanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne yazılı olarak şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir.Başvuru Adresi

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü

Beşyol Mah.İnönü Cad.No:38

Sefaköy-Küçükçekmece/İSTANBUL

TEL : 444 1 428 / 1070

FAX : (0212) 4255759

WEB: www.istanbulaydin.edu.tr