• Üniversite Adı İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
  • Fakülte Adı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Bölüm Adı
  • Anabilim Dalı
  • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
  • Kadro Sayısı 3
  • Duyuru Başlama Tarihi 18 Temmuz 2012
  • Son Başvuru Tarihi 03 Ağustos 2012
  • Ön Değerlendirme Tarihi 10 Ağustos 2012
  • Giriş Sınav Tarihi 23 Ağustos 2012
  • Sonuç Açıklama Tarihi 29 Ağustos 2012

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak. Ortodonti, Pedodonti, Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim dallarından birinde doktora yapmış olmak.

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na bağlı Programlara, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak koşulu ile özlük hakları yönünden "4857 sayılı İş Kanunun" hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen sayıda öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru Şartları

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ALES’den, mezun olunan bölümün puan türünden en az 70 puan almış olmak,

2) Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu önlisans düzeyinde eğitim yapan programlarına başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.

3) Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim-öğretim yapılan önlisans programlarına başvuracak öğretim görevlisi adaylarda yabancı dil şartı aranmaz.

NOT: Doktorasını tamamlamış olanlar, 31/07/2008 tarihine kadar Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştıklarını gösterir Resmi Yazı getirenler merkezi sınavdan (ALES) muaftır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Başvuracak programı belirtir bir dilekçe

Nüfus cüzdanı fotokopisi

2 fotoğraf

Özgeçmiş

Öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)

Resmi transkript,

Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen eşdeğer bir Sınav Belgesi)

ALES belgesi fotokopisi

Başvurular:

Istanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne yazılı olarak şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir.

Başvuru Adresi

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü

Beşyol Mah.İnönü Cad.No:38

Sefaköy-Küçükçekmece/İSTANBUL

TEL : 444 1 428 / 1070

FAX : (0212) 4255759

WEB: www.istanbulaydin.edu.tr