• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17 Temmuz 2012
 • Son Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06 Ağustos 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 07 Ağustos 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08 Ağustos 2012
 • Kadro Derecesi 5

Genel Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Yüksek Lisans yapmış, KPDS İngilizce dil puanı en az 85(veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak) ALES sayısal puanı en az 80 olmak. Pyrosequence ve flouroanalyzer cihazları kullanım sertifikasına sahip olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REK TÖRLÜĞÜNDEN DUYURUÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 33/e

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.