• Üniversite Adı İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 5
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 23.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 31.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 07.Eyl.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden en az lisans mezunu olmak.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngilizce Hazırlık Biriminde görevlendirilmek üzere 5 okutman alınacaktır.

Aranan Koşullar:
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’te yer alan genel ve özel şartları taşıyor olmak,
2. Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden en az lisans mezunu olmak.
3. KPDS’den en az 80 veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4. ALES’ten en az 70 puan almak (Başka bir yükseköğrenim kurumunda tam zamanlı olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda, bu durumu belgelemeleri halinde bu şart aranmayacaktır.)

Başvuruda İstenen Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi,
2. Özgeçmiş
3. 2 adet fotoğraf
4. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
5. ALES sonuç belgesi (Başka bir yükseköğrenim kurumunda tam zamanlı olarak çalışmakta olanlar ile çalışıp da ayrılmış olanlardan bu durumu belgelemeleri halinde Ales sonuç belgesi istenmeyecektir.)
6. KPDS veya eşdeğerli yabancı dil belgesi,

7. Lisans transkripti

8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgeÖn değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında (http://www.iszu.edu.tr/) yayınlanacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvurular aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Halkalı- Küçükçekmece-İstanbul