• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI
 • Anabilim Dalı İÇ MİMARLIK
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 30.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 31.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 01.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.Ağu.12
 • Kadro Derecesi 3

Mimarlık Alanında doktora programını tamamlamış olmak, Yabancı Dilden KPDS veya ÜDS’den en az 65 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim Elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

KADRO ÜNVANI: Yrd.Doçent Kadrosunda Öğr.Gör.

ATAMA MADDESİ: 31

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.