• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Bölüm Adı Uluslararası Ticaret
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 01.Ağu.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 06.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.Ağu.12
 • Kadro Derecesi 8

İşletme ve Uluslararası İşletme alanlarından birinde en az Lisans Derecesi sahibi olmak

Çankaya Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü İçin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve Çankaya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi Çerçevesince Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Adayların, İşletme ve Uluslararası İşletme alanlarından birinde en az Lisans Derecesi sahibi olması;
Öğrenciliği sırasında uyarma dışında disiplin cezası almamış olması,
Başvuru için, adayların

o Özgeçmişi,

o Diploma fotokopisi ve ders dökümü ,

o ALES sözel veya eşit ağırlıklı puan kategorisinde (en az 70) puan alındığına dair belge (ilgili yönetmelik gereği doktorası olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz),

o İngilizce düzeyi için KPDS (en az 80) / ÜDS (en az 80) / veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge veya Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinden en az birisini tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan bir üniversiteden almış olmak.Bu belgeler ile Çankaya Üniversitesi (Yeni Kampus), Eskişehir Yolu 29.km, 06810, Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 01.08.2012 çarşamba günü saat 17:00’ye kadar posta ile, bizzat gelmeleri veya dilektemiz@cankaya.edu.tr adresine posta ile belgelerinin elektronik kopyaları ile başvurmaları gerekmektedir.3. Sınav takvimi aşağıda açıklanmıştır.

o Son Başvuru Tarihi: 01.08.2012, çarşamba saat 17:00’ye kadardır.

o Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 3.08.2012, Cuma saat 12:00

o Giriş Sınavı: 06..08.2012, pazartesi saat 13:30, Yer: Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanlığı (Yeni Kampus, K-202 no’lu oda)
Giriş Sınavı Sonuçları 07.08.2012’de açıklanacaktır.