• Üniversite Adı İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 30.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Eyl.12
 • Kadro Derecesi

Yabancı Diller Hazırlık Programı için,
TC Üniversitelerinin Rusça Öğretmenliği Bölümleri mezunu veya Rus Dili ve Edebiyatı ya da Uluslararası geçerliliği olan öğretmenlik sertifikası almış olmak

T.C.İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden

Yabancı Diller Hazırlık Programı için, Rusça bilen okutmanlar alınacaktır.

TC Üniversitelerinin Rusça Öğretmenliği Bölümleri mezunu veya Rus Dili ve Edebiyatı ya da Uluslararası geçerliliği olan öğretmenlik sertifikası almış olma şartlarını yerine getiren adaylar

1- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) herhangi bir puan türünde en az 70 puan almış olmak.

2- KPDS veya ÜDS sınavından (başvurduğu dilde) en az 80 puan almış olmak ya da YÖK tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan eşdeğer bir puan almak.

3- En az lisans mezunu olmak

4- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yayınladığı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerindeki şartları taşıyor olmak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ :

Adaylar başvurularını Üniversitemiz Eminönü Kampüsü Genel Sekreterliği'ne ilan yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 84 Eminönü Fatih/İSTANBUL adresine yapacaklardır.

Başvurlar şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup son başvuru tarihi sonuna kadar yapılmalıdır. Başvurusu ulaşmayan (postadaki gecikmeler) ve eksik belge ile başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Başvuru esnasında başvuru evraklarının fotokopileri yeterlidir.Gerekli görüldüğü taktirde aslı yada noter onaylısı istenecektir.):


- Dilekçe (Rektörlüğe hitaben yazılmış şahsi başvuru dilekçesi)

- ALES Belgesi

- Yabancı Dil Belgesi

- Lisans Belgesi

- Lisans Transkript

- Nüfus Cüzdanı Örneği (Nüfus cüzdan fotokopisi)

- 2 Adet Fotoğraf

- Özgeçmiş

- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak)


Not : Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Lisans ve Yüksek Lisans Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, Doktora diplomalarının ise Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.