• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
 • Bölüm Adı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 30.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 31.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 02.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

İç Mimarlık Bölümü mezunu olup bu alanda lisansüstü öğrenim yapıyor veya yapmış olmak

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca, Üniversitemizin Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne görevlendirilmek üzere Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Adaylarda Aranan Şartlar:

a) Merkezi Sınavdan (ALES) en az 70 puan almış olmak (Doktora derecesine sahip olan adaylarda ALES şartı aranmaz).

b) İç Mimarlık Bölümü mezunu olup bu alanda lisansüstü öğrenim yapıyor veya yapmış olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

Başvuru İçin İstenen Belgeler:
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli Özgeçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil (KPDS veya ÜDS) sınav sonuç belgesi
5. Diploma Fotokopileri ile onaylı lisasn Transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8.İlan edilen kadroya bağlı olarak varsa yüksek lisans veya doktora mezuniyet/öğrenci belgesi, Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,

Not: Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi yeterli olup sınava çağrılan adaylardan bunların asıllarını ibraz etmeleri istenecektir.

Başvuru Şekli:

Başvurular tüm belgeler tamamlanarak şahsen 30 Temmuz 2012 saat 17:00' ye kadar yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Atılım Üniversitesi

Kızılcaşar Mah. İncek Kampüsü Gölbaşı/İncek/ANKARA

e-mail: aerguven@atilim.edu.tr
Tel: 0 312 586 8507