• Üniversite Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 27.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 08.Ağu.12
 • Giriş Sınav Tarihi 10.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Ağu.12
 • Kadro Derecesi 5

Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya Mütercim-Tercümanlık bölümleri lisans mezunu olup, adıgeçen alanlarda veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı resmi gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uygulanacaktır.

İlgililere Duyurulur

Genel Şartlar

Adaylar, 2 adet akademik başvuru formunu http://perdb.kocaeli.edu.tr/is/Form1_a.doc adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurarak, dilekçe, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi (yurtdışından alınan diploma veya ünvanların denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir), ALES’den en az 70 puan aldığını gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, lisans not transkripti (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) ve varsa bilimsel çalışma ve yayınları ile başvuru yapabilecektir. Başvuracak adayların ilan edilen anabilim dalı / program / Fakülteden mezun olmaları gerekmektedir. 657 S.K. ve 2547 S.K. tabi çalışıyor ise ilan edilen kadro derecesine uyanlar müracaat edebilecekler ve hizmet süreleri ile bulundukları Kazanılmış Hak Aylığı derece ve kademelerini belirten belgelerini vermeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, internet aracılığı ile başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığımıza ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Özel Şartlar

Öğretim Görevlisi

Yabancı Diller YO kadrosuna başvuran adayların en az yüksek lisans mezunu veya belgelemek kaydıyla (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’ndan alınan evrak )alanlarında en az on yıl tecrübeli olmak şartıyla lisans mezunu olmaları gerekmektedir. ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den 80 veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge ve varsa bilimsel çalışma ve yayınları ile başvurması gerekmektedir.

Muafiyet

Doktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrosundan ayrılanlar için merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

Başvuru Yeri

Adaylar başvurularını Personel Daire Başkanlığı Umuttepe Merkez Yerleşkesi Umuttepe/İzmit adresine yapacaklardır.

NOT:

1-Ön değerlendirme ve sonuçlar www.kocaeli.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

2-Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

3-Üniversitemizce ilan edilen kadronun sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

4-Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.