• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI E
 • Anabilim Dalı KİMYA EĞİTİMİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 28.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 31.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 02.Ağu.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Ağu.12
 • Kadro Derecesi 5

Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı Lisans Programından mezun olup, alanında ALES ten en az 70 puan almış ve KPDS veya ÜDS den en az (Almanca ) 75 veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar (Kimya Eğitimi) Programında Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.