• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 4
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 25.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 31.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.Ağu.12
 • Kadro Derecesi

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere, Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, vb bölümlerden mezun olmak.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca, Üniversitemizin Rektörlüğe Bağlı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere okutman alınacaktır.

Adaylarda Aranan Şartlar:

a) Merkezi Sınavdan (ALES) en az 70 puan almış olmak (Doktora derecesine sahip olan adaylarda ALES şartı aranmaz).

b) ÖSYM tarafından yapılan İngilizce KPDS veya ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, vb bölümlerden mezun olmak.

d) Herhangi bir üniversitede İngilizce öğretimi alanında en az 3 (üç) yıllık deneyim sahibi olmak.

e) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli Özgeçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil (KPDS veya ÜDS) sınav sonuç belgesi
5. Diploma Fotokopileri ile onaylı lisasn Transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya muaf olduğunu belirten belge
9. Çalışma süresini gösteren hizmet belgesi
10. İlan edilen kadroya bağlı olarak varsa yüksek lisans veya doktora mezuniyet/öğrenci belgesi, Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,

Not: Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi yeterli olup sınava çağrılan adaylardan bunların asıllarını ibraz etmeleri istenecektir.

Başvuru Şekli:

Başvurular tüm belgeler tamamlanarak şahsen yada e-posta ile 25 Temmuz 2012 saat 17:00' ye kadar yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Görüşmeye çağrılacak adayların isimleri Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının http://ydb.atilim.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır.

Başvuru Adresi:

Atılım Üniversitesi

Kızılcaşar Mah. İncek Kampüsü Gölbaşı/İncek/ANKARA

e-mail: mbellikli@atilim.edu.tr

Tel: 0 312 586 85 36