• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 10.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 24.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 01.Ağu.12
 • Kadro Derecesi 8

Mühendislik veya Fen/ Fen -Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölümlerinden(4 yıllık) mezun olmak.

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü İçin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Çerçevesince UZMAN alınacaktır.

1. Adayın; Mühendislik veya Fen/ Fen -Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölümlerinden(4 yıllık) mezun olmak

2. Başvuru

Özgeçmişi,
Diploma fotokopisi ve ders dökümü,
ALES sayısal puan (en az 70 olmalıdır) çıktısı,
İngilizce düzeyi için KPDS (en az 50 ) / ÜDS (en az 50) / veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan anılan puan muadili puan almak ve ya lisans/ yüksek lisans eğitimini İngilizce veren Yükseköğretim Kurumlarından birinden mezun olmak ve belgelemek,
Adaylar anılan belgeler ile birlikte Çankaya Üniversitesi, Eskişehir Yolu 29.km, 06810, Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bizzat veya posta ile veya internet üzerinden (bim@cankaya.edu.tr) adresine, 24.07.2012 Günü Saat 17:00’ye kadar başvurmaları gerekmektedir.3. Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:

Son Başvuru Tarihi: 24.07.2012günü saat 17.00
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 26.07.2012
Giriş Sınavı: 30.07.2012; Saat 10:00, Bilgi İşlem Müdürlüğü( Yeni Kampüs), HA05 no. lu derslik


Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması: 01.08.2012