• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.Tem.12
 • Son Başvuru Tarihi 23.Tem.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.Tem.12
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Tem.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.Tem.12
 • Kadro Derecesi 8

Endüstri Mühendisliği temel alanında lisans derecesine sahip olmak

Çankaya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü İçin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve Çankaya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi Çerçevesince Uzman alınacaktır.

Adayın, Endüstri Mühendisliği temel alanında lisans derecesine sahip olması;
Öğrenciliği sırasında uyarma dışındadisiplin cezası almamış olması
Başvuru için, adayın

Özgeçmişi,
Diploma fotokopisi ve ders dökümü
ALES sayısal puan kategorisinde (en az 70) puan alındığına dair belge (ilgili yönetmelik gereği doktorası olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz),
İngilizce düzeyi için KPDS (en az 80) / ÜDS (en az 80) / veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge (veya Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinden en az birisini tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan bir üniversiteden aldığını gösterir belge).

ile Çankaya Üniversitesi, Eskişehir Yolu 29. km. Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan İnsan Kaynaklar Dairesi Başkanlığına 23/07/2012 günü saat 17:00’ye kadar bizzat gelmeleri,posta ile veya dozgor@cankaya.edu.tr. veya kirkavak@cankaya.edu.tr. adresine belgelerinin elektronik kopyaları ile başvurmaları gerekmektedir.Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:

Son Başvuru Tarihi:23/07/2012, Pazartesi günü,
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 24/07/2012, Salı günü, Saat 17:00
Giriş Sınavı: 27/07/2012, Cuma günü, Saat 10:30, Yer: Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması: 30/07/2012